Výsledky DKK a DLK / DKK and DLK results

27.07.2014 18:45

Ty nejskvělejší novinky a lepší než tisíc titulů: DKK A/A a DLK 0/0 !!!!!!!! Jsme tak šťastní :o)

The greates news and better than thousand titles: DKK A/A and DLK 0/0 !!!!!!!! We are soooo happy :o)